Tijdens de eerste afspraak wordt begonnen met een intake gesprek waarin uitvoerig wordt gevraagd naar uw klachten, de ontstaanswijze, de beperkingen etcetera. Na dit gesprek volgt een lichamelijk onderzoek en op basis van het gesprek en het onderzoek deel worden u de bevindingen meegedeeld en indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt.

 

Gang van zaken en hygiëne

Neem bij uw eerste afspraak een eventuele verwijsbrief en uw zorgverzekeraars pasje mee en denk ook aan een identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart waarop uw burgerservicenummer wordt vermeld. Neem daarnaast altijd een eigen handdoek mee indien uw behandeling op de behandelbank plaatsvindt.

 

DTF Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts gebruik te maken van fysiotherapie. Blijkt uit ons eerste onderzoek dat overleg met uw huisarts/specialist noodzakelijk is, dan is dat altijd snel geregeld. U heeft geen verwijzing nodig van een arts en kunt direct contact opnemen. Na aanmelding bij de praktijk wordt er een afspraak met u gemaakt.

U kunt of op eigen initiatief komen of op verwijzing van de arts:

Komt u op eigen initiatief zal er van te voor een screening worden uitgevoerd. Deze screening houd in dat er in een kort vraaggesprek wordt gekeken of er geen factoren zijn waardoor u toch eerst nog naar de huisarts zal moeten. Zijn er geen bijzonderheden dan zal er een onderzoek plaatsvinden en wordt op basis van de uitkomst een behandelplan opgesteld.

Komt u op verwijzing van een arts dan kan meteen gestart worden met het onderzoek en kan op basis van de bevindingen een behandelplan worden opgesteld. Indien hier een indicatie voor is, is een behandeling aan huis ook mogelijk!